Preparando os contidos

Andrés
Gaos

Andres Gaos Berea (1874-1959) foi un importante compositor, intérprete, director de orquestra e docente galego. Naceu na Coruña no seo dunha importante familia de músicos.


← Volver a musi.gal
Biografía Documento da exposición
Gaos

Pianista

Na súa faceta de intérprete, Andrés Gaos é coñecido, fundamentalmente, como violinista. Moito menos divulgado, con todo, é o gran dominio que tiña do piano. Ademais de en salóns, tocará piano habitualmente nas súas clases, acompañando aos seus alumnos de violín tanto nas aulas como nos concertos que se facían no conservatorio. As gravacións da súa obra para piano que Gaos fixo en discos instantáneos e que chegaron ata nós, son unha boa mostra da súa calidade como pianista.


Discos

Ver a galería fotográfica do arquivo documental
Andrés Gaos
Disco instantáneo
Andrés Gaos
Disco instantáneo
Andrés Gaos
Disco instantáneo
Andrés Gaos
Disco instantáneo
Andrés Gaos
Disco instantáneo
Andrés Gaos
Disco instantáneo

Dono a la Biblioteca América de la Universidad de Santiago de Compostela el Fondo documental y dos violines de mi padre, Andrés Gaos Berea, para su custodia y conservación en Galicia, su tierra natal, a fin de que, desde ella, se siga el proceso de difusión de este insigne músico gallego, que yo inicié hace más de 50 años.

Andrés Gaos Guillochón Buenos Aires, 11 de maio de 2017